QR Code ย่อมากจาก Quick Response Code สามารถเก็บข้อมูลได้ทั้งตัวอักษร ตัวเลข และ Binary ปัจจุบันสามารถใช้งาน QR Code ได้หลากหลายรูปแบบ จากเดิมที่ต้องพิมพ์ข้อมูลก็เปลี่ยนมาเป็นการถ่ายภาพ QR Code

Tag Archives: ฝากบ้านไว้กับตำรวจ

ฝากบ้านไว้กับตำรวจผ่านระบบ QR Code

242QRCODE แจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายเบาะแสความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนภายในพื้นที่รับผิดชอบ ซึ่งลักษณะการทำงานนั้นจะมีหน้าที่คล้ายตู้แดงที่ติดตามจุดเสี่ยงต่างๆแต่ปรับเปลี่ยนจากตู้แดงเป็นการติดสัญลักษณ์คิวอาร์โค้ดแทนเพื่อเป็นการตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่แต่ละจุดซึ่งบ้านเรือนของประชาชนที่เข้าโครงการฝากบ้านไว้กับตำรวจของทุกสน. โดยทางเจ้าหน้าที่จะไปติดคิวอาร์โค้ดไว้แต่ละบ้านโดยเมื่อทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เช็คอินเข้าระบบที่จุดตรวจในแต่ละครั้งที่ตำรวจเข้าตรวจแต่ละจุดระบบดังกล่าวจะส่งข้อมูลของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ดูแลแต่ละพื้นที่พร้อมส่งข้อมูลเบอร์โทรศัพท์พร้อมรูปถ่ายของสายตรวจไปยังโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนของเจ้าของบ้านที่ได้มีการลงทะเบียนข้อมูลเพื่อสะดวกการแจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายได้ทันเวลาเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนเจ้าของบ้านได้ทราบว่าในแต่ละครั้งในการปฎิบัติหน้าที่

โครงการฝากบ้านไว้กับตำรวจ เป็นนโยบายการบริการที่สำคัญของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งได้รับความนิยมเป็นอย่างมากจากประชาชน โดยสามารถสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน ว่าบ้านและทรัพย์สินจะปลอดภัย เมื่อต้องเดินทางไปท่องเที่ยว หรือเยี่ยมญาติที่ต่างจังหวัดในช่วงวันหยุดยาว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของตำรวจและเพิ่มความมั่นใจให้กับเจ้าของบ้าน ด้วยวิธีการนำ QR Codeไปติดไว้ที่หน้าบ้านหลังที่เข้าร่วมโครงการ เมื่อตำรวจสายตรวจเข้าไปตรวจดูแลความปลอดภัย ก็จะสแกนบาร์โค้ดสองมิติ แล้วรายงานให้เจ้าของบ้านได้ทราบด้วยการส่งข้อความไปยังโทรศัพท์มือถือของเจ้าของบ้าน แทนการเซ็นกล่องแดง ซึ่งแม้ว่าจะอยู่ต่างจังหวัด ก็สามารถดูความเรียบร้อยของบ้านตนเองได้ทางโทรศัพท์มือถือ โดยเจ้าหน้าที่จะเป็นผู้ส่งข้อมูลแจ้งให้ทราบ

เจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังทยอยนำสัญลักษณ์คิวอาร์โค้ดตามโครงการสายตรวจคิวอาร์โค้ดไปติดตั้งตามบ้าน ในชุมชนสำคัญ และจุดเสี่ยงในพื้นที่เพื่อสามารถเปิดให้ประชาชนเข้าใช้งานได้ 100% ระบบสายตรวจคิวอาร์โค้ดจะแสดงตำแหน่งที่อยู่เส้นทางการตรวจ และบันทึกผลการตรวจลงเวลาของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งเจ้าของบ้านสามารถเข้าไปดูสถานะการตรวจ ผ่านทางสมาร์ทโฟนได้ 24 ชั่วโมง ขณะเดียวกันประชาชนทั่วไปสามารถแจ้งเหตุด่วน เหตุร้าย ผ่านระบบคิวอาร์โค้ดที่ติดอยู่ตามจุดต่างๆหรือผ่านเว็บไซต์กองบัญชาการตำรวจนครบาล 9 ได้ด้วย